Tag Archives: kasal

Maantor nin Canta ni Nanay Openg

19 Apr

Teofila Mas Meron

Isipin mabuti bago maniwala

Sa himig at daing ng mga binata

Pag naniwala ka sa tamis ng sumpa

Kakain ng hapis, iinom ng luha

 

Ison mo isipon aro tan labi ko

Maski kayka mangan dapat mangan ako

Anya may mangyari konan biay mo

Mati ka ot bungat