Archive | Poem RSS feed for this section

Hindi Ako Marunong

17 Aug

Hindi ako marunong ng wika mong Ilokano

Mabibigyan mo ba ako ng pagkakataon na mamuno?

Hindi ako marunong ng wika mong Panggalatok

Mayaya mo ba akong maglakad at umakyat ng bundok?

 

Hindi ako marunong ng wika mong Sambal

Makahiram kaya ako sa iyo ng sasakyan at trapal?

Hindi ako marunong ng wika mong Kapangpangan

Mapaniwala mo kaya ako na walang kasinungalingan?

 

Hindi ako marunong ng wika mong Tagalog

Maari mo ba akong samahan sa tabing ilog?

Hindi ako marunong ng wika mong Bikolano

Makaya ko kayang akyatin ang niyog at mga puno?

 

Hindi ako marunong ng wika mong Ilonggo

Magabayan mo ba ako kung saan ako patungo?

Hindi ako marunong ng wika mong Waray

Mapaghandaan mo ba ako ng mga prutas at gulay?

 

Hindi ako marunong ng wika mong Sebuano

Maililibre mo ba ako na hindi ako mag-aabono?

Hindi ako marunong ng wika mong Muslim

Maihahatid at magkasabay ba tayo sa gitna ng dilim?

 

Ako ay hindi marunong ng wika mo

Tulad ko rin, hindi ka marunong ng wika ko

Pero tayo ay mga mamamayang Pilipino

May iisang bansa at may iisang layunin

Na pinagbubuklod ng wika natin

 

Maantor nin Canta ni Nanay Openg

19 Apr

Teofila Mas Meron

Isipin mabuti bago maniwala

Sa himig at daing ng mga binata

Pag naniwala ka sa tamis ng sumpa

Kakain ng hapis, iinom ng luha

 

Ison mo isipon aro tan labi ko

Maski kayka mangan dapat mangan ako

Anya may mangyari konan biay mo

Mati ka ot bungat

The Beginning of an End

23 Mar

Graduation Day is a happy day

for students who are marching along the way.

Parents that are working in a distant away

get together with their children on this special day.

 

Witness with their friends, parents and teachers

have overcome their fears and bring their eyes in tears.

When the guest speaker delivers message on their ears,

they can really hear directly every statement that cares.

 

Graduation Day is not the end of everything

but rather the beginning step towards the best thing.

Neither power, prestige nor possession of materials things

that one should be prioritized or consider with people

but rather one’s skills and competencies are things

that be proud of and one learns how to show concern to all.

 

Inaro con Kayumanggi (My Brown Love) by Teofila Mas Meron

9 Mar

Colop coy mantibok, ampangisip-isip

Lawas yan ancasalak, balo cot anolis

Cabigan a calma, main acon nakit

Labas a ayos, balo cot mangitit.

 

Wamo no labas a lalaki

Anggano marublom, anlalako co siempre

Maco aco conan inaro con kayumanggi.

 

No laluma balo, anggano bulan

Makakyas, anlulbag a lalaman

Matuynong a punta, kae angonoron a dalan.

“Thanks God, I am still alive.”

15 Jul

Thanks God, I am still alive,
Coz I have the mission to survive,
And have the human rights for life.
They need my presence and tender, loving care,
Thus, they always ready to support my basic needs.

Thanks God, I am still alive,
To breathe the fresh air and hear the sound of the wind,
To see the raindrops falling on the green leaves,
To smell the favorite foods on the table,
And ready to eat fruits and drink milk any time.

Thanks God, I am still alive.
To hear the Holy Mass every Sunday,
To strengthen my faith on Him and receive His blessings,
To glorify and praise Him because of the wonderful things,
That He had given to me including my own life.

Mother’s Day

13 May

Mother’s Day

You are a great mother to me.

Because you gave me life and showed me the world;

You are a special mother to me.

Because you care and love me tenderly;

You are a wonderful teacher to me.

Because you teach and guide me all the time;

With that, I wish you a great, special and wonderful Mother’s Day.

Ang Iyong Nanay (Your Mother)

30 Oct

nanay ko

Sa pagdadalantao at pagpapakain sa iyo, ang iyong Nanay ang tumutulong at nag-aalaga sa iyo.

Sa pag-aalaga sa iyo kung ikaw ay magsakit, ang iyong Nanay ang nagmamalasakit sa iyo.

Sa pagmamalasakit sa iyo upang ikaw ay makapag-aral, ang iyong Nanay ang palaging nangangaral.

Sa pangangaral sa iyo upang ikaw ay lumaki ng matiwasay, ang iyong Nanay ang umaalalay at umaagapay.

Sa pag-aagapay sa iyo upang paglabanan ang anumang unos sa buhay, ang iyong Nanay ay nariyan at dumaramay.

Sa pagdamay at pagtulong mo sa kapwa, ang iyong Nanay ay natutuwa sa iyong mga gawi at gawain

Sa iyong mga gawain na kaaya-aya, ang iyong Nanay ay laging masaya sa iyong pinapakita.

Sa iyong pinapakitang sipag at pag-aabot ng kita para sa iyong ama’t ina at pamilya, sa kanilang dalawa ay sadyang napakahalaga.

Sa iyong pagpapahalaga sa pamilya, ang iyong Nanay ang nagtuturo sa iyo, di ba?

Sa iyong pagtuturo saan man, ang pangaral ng iyong Nanay ang hindi mo makalimutan kailanman.

Kailanman, maging sino at saan ka man, hahanapin at susundin mo iyong Nanay

Ang iyong Nanay na mapagmahal, mapagkalinga at mapagbigay sa iyo at sa iyong pamilya

Pamilya na may ningning, saya at sigla kapag mayroon at nariyan ang Nanay.

Kaya, habang ang iyong Nanay ay nabubuhay, buo mong pagmamahal ay nararapat lamang na ibigay sa iyong Nanay.

 

 

Continue reading

Manggagawa Ako (I am a Worker)

1 May

Manggagawa ako at ngayon ay araw ko

Manggagawa ako na handang tumulong sa inyo

Manggagawa ako na laging nakaantabay at sumasaklolo

Manggagawa ako na may dignidad at mga karapatan tulad ninyo

Hangad ko rin ang tulong, proteksiyon, pagkilala at malasakit ninyo.

 

Magsasaka ako na nagtatanim, nag-aalaga at nag-aani ng mga pananim umulan ma’t umaraw para may pagkain kayo

Mangingisda ako na lumalaot, sumisisid sa ilalim ng dagat at nangingisda para may maihain sa hapag kainan ninyo

Tindera ako na naglalako ng sari-saring pagkain sa kalsada at mga kagamitan sa palengke para sa pangangailangan ninyo

Kusinera ako na namamalengke, nagluluto ng masasarap at masustansiyang pagkain para sa ikasisiya ninyo

Diyanitor ako na naglilinis sa loob at sa labas ng gusali para maging malinis ang paligid ninyo

Basurero ako na kumukolekta ng mga basura mula sa bahay ninyo kahit na masangsang ang amoy nito para mapanatiling mabango ang paligid ninyo.

 

Gumagawa ako ng banig mula pandan at buli sa araw at gabi para may mahigaan kayo

Naglalaba at namamalantsa ako ng mga damit kahit na pagod na ang katawan ko para may maisusuot kayo

Nag-aalaga ako ng mga bata, may-sakit at matatanda kahit na nahihirapan ako para makapagtrabaho kayo

Nagmamaneho ako ng pampublikong sasakyan para maihatid at makarating agad kayo

Naggugupit ako ng buhok, naglilinis ng mga kuko at nag-aayos ng mukha para maging maganda kayo

Guwardiya ako sa loob at sa labas ng gusali para maprotektahan ko ang kaligtasan ninyo..

 

Trabahador ako sa pabrika na maghapong nagtratrabaho

Trabahador ako na gumagawa ng mga gusali at mga kalye ninyo

Trabahador ako na labis na nagsusumikap upang mabuhay ako pati pamilya ko

Trabahador ako na humihiling ng umento sa sahod at iba pang benepisyo upang umunlad ang buhay ko.

 

Simula sa araw na ito sa aking pamumuhay

Mabigyan sana ako ng maginhawang buhay;

Mabuhay sana ako ng maayos at matiwasay

Masaya at kalidad na buhay ang hangad na taglay;

Upang lahat tayo ay mabuhay ng pantay-pantay.

 

 

School that educates people (Step) to Move by Renato Mas Meron

19 Apr

STEP to start the day,
STEP to clean the way;
STEP to plant the seed,
STEP to move ahead.

STEP to conduct an experiment,
STEP to protect the environment;
STEP to search the truth,
STEP to serve them both.

STEP to work properly,
STEP to help the needy;
STEP to do right action,
STEP to develop innovation.

STEP to teach the children,
STEP to learn more than ten;
STEP to be a better Bulakeño,
STEP to be a true Filipino.

Anak nin Mayaman

1 Dec