Archive | Poem RSS feed for this section

“Thanks God, I am still alive.”

15 Jul

Thanks God, I am still alive,
Coz I have the mission to survive,
And have the human rights for life.
They need my presence and tender, loving care,
Thus, they always ready to support my basic needs.

Thanks God, I am still alive,
To breathe the fresh air and hear the sound of the wind,
To see the raindrops falling on the green leaves,
To smell the favorite foods on the table,
And ready to eat fruits and drink milk any time.

Thanks God, I am still alive.
To hear the Holy Mass every Sunday,
To strengthen my faith on Him and receive His blessings,
To glorify and praise Him because of the wonderful things,
That He had given to me including my own life.

Advertisements

Mother’s Day

13 May

Mother’s Day

You are a great mother to me.

Because you gave me life and showed me the world;

You are a special mother to me.

Because you care and love me tenderly;

You are a wonderful teacher to me.

Because you teach and guide me all the time;

With that, I wish you a great, special and wonderful Mother’s Day.

Ang Iyong Nanay (Your Mother)

30 Oct

Sa pagdadalantao at pagpapakain sa iyo, ang iyong Nanay ang tumutulong at nag-aalaga sa iyo.

Sa pag-aalaga sa iyo kung ikaw ay magsakit, ang iyong Nanay ang nagmamalasakit sa iyo.

Sa pagmamalasakit sa iyo upang ikaw ay makapag-aral, ang iyong Nanay ang palaging nangangaral.

Sa pangangaral sa iyo upang ikaw ay lumaki ng matiwasay, ang iyong Nanay ang umaalalay at umaagapay.

Sa pag-aagapay sa iyo upang paglabanan ang anumang unos sa buhay, ang iyong Nanay ay nariyan at dumaramay.

Sa pagdamay at pagtulong mo sa kapwa, ang iyong Nanay ay natutuwa sa iyong mga gawi at gawain

Sa iyong mga gawain na kaaya-aya, ang iyong Nanay ay lagging masaya sa iyong pinapakita.

Sa iyong pinapakitang sipag at pag-aabot ng kita para sa iyong ama’t ina at pamilya, sa kanilang dalawa ay sadyang napakahalaga.

Sa iyong pagpapahalaga sa pamilya, ang iyong Nanay ang nagtuturo sa iyo, di ba?

Sa iyong pagtuturo saan man, ang pangaral ng iyong Nanay ang hindi mo makalimutan kailanman.

Kailanman, maging sino at saan ka man, hahanapin at susundin mo iyong Nanay

Ang iyong Nanay na mapagmahal, mapagkalinga at mapagbigay sa iyo at sa iyong pamilya

Pamilya na may ningning, saya at sigla kapag mayroon at nariyan ang Nanay.

Kaya, habang ang iyong Nanay ay nabubuhay, buo mong pagmamahal ay nararapat lamang na ibigay sa iyong Nanay.

 

 

Continue reading

Manggagawa Ako

1 May

Manggagawa ako at ngayon ay araw ko

Manggagawa ako na handang tumulong sa inyo

Manggagawa ako na laging nakaantabay at sumasaklolo

Manggagawa ako na may dignidad at mga karapatan tulad ninyo.

 

Magsasaka ako na nagtatanim, nag-aalaga at nag-aani ng mga tanim para sa inyo

Mangingisda ako na lumalaot, sumisisid at nangingisda para sa hapag kainan ninyo

Tindera ako na naglalako ng sari-saring pagkain at mga kagamitan para sa pangangailangan ninyo

Kusinera ako na namamalengke, nagluluto ng masasarap at masustansiyang pagkain ninyo.

 

Gumagawa ako ng banig mula pandan at buli para may mahigaan kayo

Naglalaba at namamalantsa ako ng mga damit para may maisusuot kayo

Nagmamaneho ako ng pampublikong sasakyan para maihatid at makarating agad kayo

Naggugupit ako ng buhok, naglilinis ng mga kuko at nag-aayos ng mukha para maging maganda kayo.

 

Trabahador ako sa pabrika na maghapong nagtratrabaho

Trabahador ako na gumagawa ng mga gusali at mga kalye ninyo

Trabahador ako na labis na nagsusumikap upang mabuhay ako pati pamilya ko

Trabahador ako na humihiling ng umento sa sahod at iba pang benepisyo upang umunlad ang buhay ko.

 

Mabigyan sana ako ng maginhawang buhay

Mabuhay sana ako ng maayos at matiwasay

Masaya at kalidad na buhay ang hangad na taglay

Upang lahat tayo ay mabuhay ng pantay-pantay.

 

 

School that educates people (Step) by Renato Mas Meron

19 Apr

STEP to start the day,
STEP to clean the way;
STEP to plant the seed,
STEP to move ahead.

STEP to conduct an experiment,
STEP to protect the environment;
STEP to search the truth,
STEP to serve them both.

STEP to work properly,
STEP to help the needy;
STEP to do right action,
STEP to develop innovation.

STEP to teach the children,
STEP to learn more than ten;
STEP to be a better Bulakeño,
STEP to be a true Filipino.

Anak nin Mayaman

1 Dec

Para sa Dakilang Nanay

16 Oct

Hangarin ko po na mabigyan kayo ng kaginhawaan

Adhikain ko po na kayo ay matulungan

Pinasasalamatan ko po ang iyong pagigigng huwarang ina

Pinagbubunyi ko po ang inyong kadakilaan

Yaman kong taglay ang mga payo po ninyo at pangaral.

Butihing ina ko na walang katulad

Ipinagmamalaki ko po kayo sa buong mundo

Responsableng nanay na hindi matutumbasan

Tama at tuwid lagi ang pinaninindigan at katwiran

Handa ninyo pong harapin ang mga unos sa buhay

Di po kayo sumusuko sa anumang balakid na nararanasan.

Alamat po kayo ng isang lahing Pilipino na makasaysayan

Dakilang ina ko na sadyang mapagmahal, masipag, maunawain at makatarungan

Kaya sampu ng inyo pong pamilya at lahat ng mga nagmamahal sa inyo

Kami po ay buong puso at wagas na nagpapasalamat po sa inyo, Nanay

sa inyo pong kadakilaan bilang isang mabuting ina sa aming lahat.