Maantor nin Canta ni Nanay Openg

19 Apr

Teofila Mas Meron

Isipin mabuti bago maniwala

Sa himig at daing ng mga binata

Pag naniwala ka sa tamis ng sumpa

Kakain ng hapis, iinom ng luha

 

Ison mo isipon aro tan labi ko

Maski kayka mangan dapat mangan ako

Anya may mangyari konan biay mo

Mati ka ot bungat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: