Archive | May, 2015

Manggagawa Ako (I am a Worker)

1 May

Manggagawa ako at ngayon ay araw ko

Manggagawa ako na handang tumulong sa inyo

Manggagawa ako na laging nakaantabay at sumasaklolo

Manggagawa ako na may dignidad at mga karapatan tulad ninyo

Hangad ko rin ang tulong, proteksiyon, pagkilala at malasakit ninyo.

 

Magsasaka ako na nagtatanim, nag-aalaga at nag-aani ng mga pananim umulan ma’t umaraw para may pagkain kayo

Mangingisda ako na lumalaot, sumisisid sa ilalim ng dagat at nangingisda para may maihain sa hapag kainan ninyo

Tindera ako na naglalako ng sari-saring pagkain sa kalsada at mga kagamitan sa palengke para sa pangangailangan ninyo

Kusinera ako na namamalengke, nagluluto ng masasarap at masustansiyang pagkain para sa ikasisiya ninyo

Diyanitor ako na naglilinis sa loob at sa labas ng gusali para maging malinis ang paligid ninyo

Basurero ako na kumukolekta ng mga basura mula sa bahay ninyo kahit na masangsang ang amoy nito para mapanatiling mabango ang paligid ninyo.

 

Gumagawa ako ng banig mula pandan at buli sa araw at gabi para may mahigaan kayo

Naglalaba at namamalantsa ako ng mga damit kahit na pagod na ang katawan ko para may maisusuot kayo

Nag-aalaga ako ng mga bata, may-sakit at matatanda kahit na nahihirapan ako para makapagtrabaho kayo

Nagmamaneho ako ng pampublikong sasakyan para maihatid at makarating agad kayo

Naggugupit ako ng buhok, naglilinis ng mga kuko at nag-aayos ng mukha para maging maganda kayo

Guwardiya ako sa loob at sa labas ng gusali para maprotektahan ko ang kaligtasan ninyo..

 

Trabahador ako sa pabrika na maghapong nagtratrabaho

Trabahador ako na gumagawa ng mga gusali at mga kalye ninyo

Trabahador ako na labis na nagsusumikap upang mabuhay ako pati pamilya ko

Trabahador ako na humihiling ng umento sa sahod at iba pang benepisyo upang umunlad ang buhay ko.

 

Simula sa araw na ito sa aking pamumuhay

Mabigyan sana ako ng maginhawang buhay;

Mabuhay sana ako ng maayos at matiwasay

Masaya at kalidad na buhay ang hangad na taglay;

Upang lahat tayo ay mabuhay ng pantay-pantay.