Archive | December, 2012

Ang Iyong Nanay

7 Dec

Ang Iyong Nanay.

Ang Iyong Nanay

6 Dec

Nanay at Nato

 

Sa pagdadalantao at pagpapakain sa iyo, ang iyong Nanay ang nag-alaga sa iyo.

Sa pag-aalaga sa iyo kung ikaw ay magsakit, ang iyong Nanay ang nagmamalasakit.

Sa pagmamalasakit sa iyo upang ikaw ay makapag-aral, ang iyong Nanay ang palaging nangangaral.

Sa pangangaral sa iyo upang ikaw ay lumaki ng matiwasay, ang iyong Nanay ang umaalalay at umaagapay.

Sa pag-aagapay sa iyo upang paglabanan ang anumang unos sa buhay, ang iyong Nanay ay nariyan at dumaramay.

Sa pagdamay at pagtulong mo sa kapwa, ang iyong Nanay ay natutuwa sa iyong mga gawain

Sa iyong mga gawain na kaaya-aya, ang iyong Nanay ay masaya sa iyong pinapakita.

Sa iyong mga kita para sa iyong ama’t ina at pamilya, sa kanilang dalawa ay sadyang napakahalaga.

Sa iyong pagpapahalaga sa pamilya, ang iyong Nanay ang nagturo sa iyo, di ba?

Sa iyong pagtuturo saan man, ang pangaral ng iyong Nanay ang hindi mo makalimutan kailanman.

Sino ka man at saan ka man, hanapin at sundin ang iyong Nanay

Kaya, habang ang iyong Nanay ay nabubuhay, buo mong pagmamahal sa kanya ibigay.